Yapılaşma Koşulları Nasıl Belirlenir?

İmarlı bir arsaya yapı inşa etmek için öncelikle yapılaşma koşulları öğrenilmelidir. Yapılaşma koşulları, yapının bulunduğu parseldeki sınırlarını belirleyen ve belediyeler veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından paylaşılan İmar Yönetmeliğinde belirtilmektedir. 

Yapılaşma koşulları binanın; nizam tipi, TAKS ve KAKS, ön yan arka bahçe mesafeleri, maksimum yapı yüksekliği, kat adedi ve çıkmalara izin verilip verilmediği gibi bilgileri aktarmaktadır. Yönetmelikte belirtilmeyen detaylar plan notlarında yer almaktadır.

Çoğu koşul için plan notlarında yer alan ibareler imar yönetmeliğinde önce gelmektir. Belediyelerin internet sitelerinde yer alan e-imar sayfalarından ada parsel bilgisi girerek ilgili parselin plan notunu incelenebilmektedir.

Ayrık Nizam Nedir?

Yapının komşu parsellerdeki binalara bitişik olmadığı tamamen ayrık olduğu nizamdır.

Bitişik Nizam Nedir?

Yapının bir veya birden fazla komşu parsellerdeki binalara bitişik olması ve ortak alandan arka bahçeye çıkış sağlandığı nizamdır.

Blok Nizam Nedir?

İmar planına göre yapının cephe uzunluğu, derinliği ve yüksekliği gibi özelliklerinin belirlendiği nizamdır.

Yola Terk Nedir?

İmar planının kadastro parselinden taşması söz konusu ise; ilgili parsellerin belirtilen kısmının terk edilmesi söz konusu olabilir.

Satın Alma Nedir?

İmar planının kadastro parselinin gerisinde kalarak alabileceği parsel çıkmasında ise satın alma durumu olabilmektedir.

TAKS Nedir?

Yapının zemin üzerinde kalan kısmının parseldeki izdüşümüne taban alanı denmektedir. Taban alanının imar parseli alanına oranı TAKS’ı (Taban Alanı Kat Sayısı) vermektedir. Plan notunda aksi belirtilmedikçe TAKS’a kat bahçeleri, tesisat şaftları, koridorlar ve çekirdek dahil değildir. 

Ayrık veya blok nizam olan yerlerde plan notunda aksi belirtilmedikçe TAKS %40 geçemez. Örneğin 1000 m²’lik bir arsa için TAKS 0,4 ise yapının taban oturumu için maksimum 400 m²’ye izin verilmektedir.

KAKS Nedir?

Yapının inşa edilen ve kullanılabilen tüm kat alanlarının toplamının imar parseli alanına oranı KAKS (Emsal) olarak ifade edilmektedir. Bodrum kat, asma kat, çatı arası piyesi ve açık kapalı çıkmalar dahil kullanılabilen tüm katları kapsamaktadır.

Genellik KAKS’a tamamı toprağa gömülü bodrumlar, teknik ve mekanik alanlar, sığınaklar, otoparklar, kat bahçeleri, tesisat şaftları, koridorlar, çekirdekler ve ortak alanlar dahil değildir. Örneğin; 1000 m² olan bir arsa için KAKS 1.50 ile yapının toplam inşaat alanı belirtilen mahaller hariç 1500 m² olmaktadır.

H Maks. Nedir?

Binanın kot aldığı noktadan saçak seviyesine kadar öngörülen yüksekliğine bina yüksekliği denmektedir. Arsaya oturum alanını azaltıp satılır alanı sabit bırakarak H Maks.’ın el verdiğince kat çıkılabilmektedir. H Maks. bilgisi, belediyelerin paylaştığı imar planında parsel üzerinde yer almaktadır.

Kat Adedi Nedir?

Kat adedi; zemin kat dahil toprak üstündeki katların sayısıdır.

Ön Bahçe, Yan Bahçe, Arka Bahçe Mesafeleri Nedir?

Bahçe mesafeleri, yapının bulunduğu parselin sınırlarına ne kadar yaklaşabileceğini belirler. İmar planında bu mesafeler ile ilgili bir bilgi yoksa yönetmeliğin belirttiği kurallara uyulur. Bunlar; genellikle ön bahçe ve yola komşu olan bahçeler için mesafe en az 5m, arka ve yan bahçeler için en az 3m olarak ifade edilmiştir.

Ön Çıkma, Arka Çıkma, Yan Çıkma Nedir?

Binalarda açık ve kapalı olarak yapılabilen ve derinliği yönetmelikle belirlenen döşeme uzantısına çıkma denmektedir.

Açık ve kapalı çıkmalar gerekli koşulları sağladığı takdirde; binanın her cephesinde derinliği maksimum 1.50m olacak şekilde yapılabilir.

Asansör Zorunluluğu Nedir?

Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere göre; tek bağımsız bölümlü konutlar hariç kat adedi 3 olan binalarda asansör yeri bırakılması, 4 ve daha fazla olan binalarda ise asansör tesisi bırakılması zorunlu hale getirilmiştir.

Kot Alınacak Nokta Nasıl Belirlenir?

Kot alınacak nokta; plan notlarında akis belirtilmedikçe, yapılaşma koşullarının bağlı olduğu ilgili yönetmelikte yer alan sınırlamalar dahilinde belirlenir.

mimarlık sayfamıza göz atın

KAYNAKLAR

Fotoğraflar

  • https://unsplash.com/ 

Yazılar

  • https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=24601&MevzuatTur=7&MevzuatTertip=5
  • https://gayrimenkulmevzuati.com/imar-planlarinda-yapilasma-kosullari/
  • https://tr-tr.facebook.com/150132731699470/posts/852518681460868/
  • https://www.homify.com.tr/yeni_fikirler/4574446/imar-izni-nedir-nasil-alinir