Mimari Staj Nedir ve Nasıl Bulunur?

Mimari Staj, kişinin mesleki yeterliliğini artırmak için bir kurumda deneyim kazandığı dönem olarak tanımlanır. 

Lisansını Mimarlık alanında tamamlamak isteyen öğrencilerden, genellikle toplam 60 iş gününü dolduracak şekilde zorunlu Şantiye Stajı ve Ofis Stajı veya Büro Stajı tamamlamaları beklenmektedir.

Mimari staj süresince öğrenilenler, kişinin kendine mesleki anlamda nasıl bir yol çizmesi gerektiğini anlamasına yardımcı olur.

Mimarlık Staj Başvurusu Nasıl Yapılır?

Mimari Staj bulmak için; mimarlık, iç mimarlık, inşaat firmalarının ve kamu kurum ve kuruluşlarının ilanları güncel olarak ilgili istihdam platformlarında takip edilmelidir. 

Bu platformlardan başvurular yapılabileceği gibi kişiler özgeçmişlerini ve portfolyolarını ilgili kurumların insan kaynakları ile ilgili e-posta adresine kendilerini anlatan, hedeflerini belirten ve neden o kurumu tercih ettiklerini açıklayan ön yazıları ile başvurularını gerçekleştirebilirler. Her ön yazı kuruma özel olmalıdır ve her e-posta birbirinden bağımsız olarak gönderilmelidir.

Şantiye Stajı Nedir?

Şantiye stajı, mimarlık ofislerinin veya inşaat firmalarının uygulama aşamasındaki projelerinin kontrolünü sağlayarak deneyim kazanmak amacıyla yapılır.

Tasarımın, şantiyede eksiksiz ve doğru bir şekilde uygulanması gerekmektedir. Ancak şantiyede yapılan üretimler birçok sebepten dolayı yanlış imal edilebilir.

Stajyer mimarların görevi, aksilikleri kısa sürede fark ederek üstüne iletmek ve günlük işlerin takibini özenli bir şekilde yerine getirmektir. 

Ek olarak, tasarımın şantiyede uygulama ile görevli kişilere net ve anlaşılır bir şekilde iletilmesi gerekir. Şantiyeye gelen ürünlerin kontrol edilerek eksiksiz ve doğru olması sağlanmalıdır.

Okulda öğrenilmesi mümkün olmayan bazı bilgileri öğrenmek, derslerden aşina olunan malzemelerin uygulama detaylarına canlı olarak tanıklık etmek şantiye stajı deneyiminin en önemli kazanımlarındandır.

Ofis Stajı Nedir?

Ofis stajı, tasarım kararlarının alınma aşamaları ve tasarımın dijitale dökülme süreci hakkında deneyim kazanmayı sağlamaktadır.

Tasarım süreci şantiyede rölöve alınması ile başlar, alınan rölövenin mimari çizim programları kullanarak dijitale aktarılmasıyla devam eder. Yapılan analizlerle tasarım fikri oluşur.

Ardından, eskiz ve maket yardımıyla tasarım şekillenir. Tasarım dijitale iki ve üç boyutlu çizimler ile aktarılır. Ofis stajı; tasarım fikrinin oluşma aşamalarını, tasarımın şantiyeye ve müşteriye nasıl aktarılacağını öğreterek mesleki anlamda deneyim fırsatı sunmaktadır.

STAJ DEFTERİ NASIL YAZILIR?

Zorunlu staj sonunda, kişiden mimari staj defteri doldurmaları beklenmektedir. Staj deneyimleri, staj defteri günü gününe doldurularak pekiştirilebilir.

Staj defterine; yapılan çalışmaları ve alınan sorumlulukları detaylı bir şekilde yazmak, yapılan işlerin fotoğraflarını çekmek ve karşılaşılan sorunların çözümünü not alarak eklemek gereklidir.

Alınan işin detaylı aktarımı için; kullanılan malzeme, malzemenin içeriği, kullanılan araç ve aracın kullanım yöntemi ile ilgili notlar alınabilir.

Mimari Staj Nasıl Bulunur?

Mimarlık stajı yapılacak firmaları seçerken nasıl projelerde çalıştıkları araştırılmalı ve kişiye hitap edip etmediği anlaşılmalıdır. İnşa sürecinin başında bulunan bir şantiyede staj yapmak kişiye kaba inşaat ile ilgili deneyim katarken, sürecin sonuna gelmiş bir şantiyede staj yapmak ince işlerde deneyim kazandırır.

Kişiye, eğitiminin kattığı bilgileri perçinleyerek mesleği ile ilgili ilk deneyimlerini kazanma şansı sunan bu süreç mimarlar için oldukça önemlidir. Bu sebeple seçilecek firmanın niteliği ve şantiyenin veya projenin hangi aşamada olduğu büyük önem taşımaktadır.

mimarlık sayfamıza göz atın

KAYNAKLAR

Fotoğraflar

  • https://unsplash.com/