Akıllı Cam Nedir?

Yapılardaki enerji tüketimini dengeye alan cam ve cephe sistemlerinin gelişmesi, yüksek katlı ve farklı cephelere sahip binaların üretilmesi ile birlikte hız kazanmıştır. 

Yüksek katlı yapıların ve gökdelenlerin inşası, güneş enerjisinden maksimum verim elde etme ihtiyacı ve buna bağlı olarak yapı içerisinde güneş ışınlarını kontrol edebilme ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır.

Yapılarda kullanıcı konforu faktörünün de önemli bir parametre haline gelmesiyle akıllı cam sistemleri ortaya çıkmış ve bu sistemlerin üretimleri hızlanmaya başlamıştır.

Günümüzde cephelerden, özellikle de saydam bileşen olan pencerelerden tüm iklim koşularında en iyi enerji performansını ve konfor seviyesini elde etmek için dinamik bir şekilde kendi özelliklerini değiştirebilme beklentisi doğmuştur. 

“Çevreyle uyum sağlayan cephe sistemleri beklentisi, dış koşullara göre aktif olarak çalışabilen akıllı pencere sistemlerinin gelişimini de beraberinde getirmiştir”.

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda akıllı cam teknolojileri çeşitlenmiş ve yaygınlaşmaya başlamıştır.

Akıllı camlar genel olarak üzerlerindeki ısı, ışık yoğunluğu veya elektriksel alana bağlı olarak berrak durumdan renkli duruma geçerek optik özelliklerini değiştirebilen camlardır ve pasif ve aktif kontrollü camlar olarak iki gruba ayrılırlar.

Pasif Kontrollü camlar bulunduğu çevredeki ışığa veya ısıya bağlı olarak geçirgenlik oranını değiştirmektedir. Bu değişimin dışarıdan herhangi bir etki uygulanmadan kendiliğinden gerçekleşmesi camın verimlilik oranını düşürür. Cam ısı geçişini azaltırken ışık geçişine de engel olur ve enerji ihtiyacında düşme sağlanamaz. Aktif kontrollü camlarda ise değişim kullanıcı seçimiyle olmaktadır ve verimlilik performansı daha yüksektir.

Akıllı cam teknolojisi yapının dış kabuğunda ve iç mekanlarında kullanılabilir. İç mekanda çok  yönlülük sağlamak ve enerji etkin bir yaklaşım benimsemek adına cam bölmeler ile saydam yüzeylerde kullanılabilir. Cam bölmeye voltaj verildikten çok kısa bir süre sonra cam opak hale gelir ve alan kullanıcının isteğine ve ihtiyacına göre tanımlanır. 

Akıllı cam teknolojisi; yapı sektöründe maliyeti yüksek ve halen gelişmekte olan bir yöntem olarak yer edinmiş olsa da, teknolojinin geçirdiği yoğun gelişim sayesinde zamanla yaygınlaşacağı öngörülebilir.

Geleneksel camlara göre sunduğu esneklik ve verim göz önüne alındığında, bu yaygınlaşma hem kullanıcılara hem de sürdürülebilir bir çevreye katkı sağlayacaktır.

mimarlık sayfamıza göz atın

KAYNAKLAR

Fotoğraflar

  • https://unsplash.com/ 

Yazılar

  • Sarışen Öztürk, G. (2018). İstanbul’da Bir Ofis Binası Örneğinde Elektrokromik Pencerelerin Performans Değerlendirmesi (s. 1). İstanbul Teknik Üniversitesi
  • https://www.gauzy.com/smart-glass-everything-you-want-to-know/
  • https://malzemebilimi.net/akilli-camlar.html