Paylaş

Akustik

Akustik

Akustik

CE’s; Mimari Akustik alanında Akustik Danışmanlık hizmeti sağlamaktadır. Dr. Mimar, Yüksek Mimar ve Mimar kadrosu ile çalışmalarını bilimsel verilere dayanarak titizlikle sürdürmektedir.

Mimari Akustiğin amacı mekanlarda işitsel konforun sağlanmasıdır. Bu noktada, CE’s tarafından hem Mekanın Mimari Akustik değerlerinin optimize edilmesi amacı ile Hacim Akustiği çalışmaları, hem de mahaller arası Gürültünün Kontrolü çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Çalışmalar, bilimsel hesaplamalara dayanarak hazırlanmaktadır. Bilimsel hesaplamalar; lisanslı yazılımlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Yazılımlarda yer verilen tüm bilgiler deney raporlarından sağlanarak yazılımlara girilmektedir. Bu sayede gerçek hayata maksimum seviyede yakın çalışmalar ortaya çıkmaktadır.

Akustik Rapor Akustik Proje
Kaynak: Shutterstock

Hacim Akustiği

Performans salonları ve çok amaçlı salonlar gibi mekanların optimum akustik konfora ulaşması için gerekli hesaplamaların yapılması ve mekandaki reverberasyon süresinin kontrol altına alınması adına yapılan çalışmadır.

Gürültü Kontrolü

Mahaller arasındaki gürültü geçişlerini kontrol altına almak amacıyla yapılan, detay çözümlerinin ve kapsamlı kesit önerilerinin yer aldığı çalışmadır. Bu çalışmalar Akustik Proje ve Akustik Rapor formatlarında düzenlenmektedir.

Akustik Proje

Binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren, detay çizimlerini, anahtar paftalarını, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporlarını içeren projedir.

Akustik Rapor

Mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren rapordur.

Mimari Akustik Adımları Nelerdir?

1- Proje bilgilerinin tarafımıza iletilmesi,

2- Teklif verilmesi ve onaylanması,

3- Mimari Akustik çalışmalarına başlanması,

4- Çalışmanın teslim edilmesi.


Detaylı bilgi için, ’10 Soruda Akustik Proje ve Akustik Rapor’ yazımıza göz atabilirsiniz.

Referanslarımızdan Bazıları,

Yüksek lisans ve Doktora eğitimlerini bu konu üzerine tamamlamış olan, D1-Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Akustik Uzmanı ekibimizle projenizde yer almaktan mutluluk duyacağız.

Teklif Almak İçin Hemen Arayın!

+90 212 263 1 001

Beyan:

1- Tarafımızla paylaşılan mimari proje ve ilgili tüm dokümanlar, CES Mimarlık ve İnşaat A.Ş. tarafından gizlilik içerisinde korunmaktadır ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.

2- Gürültü Kontrolü kapsamında düzenlediğimiz Akustik Proje ve Akustik Rapor çalışmaların tamamı Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmektedir ve bu yönetmeliğin belirlediği koşulların tamamını sağlamaktadır.