Akustik

Akustik danışmanlık hizmetleri, mimari akustiği oluşturan hacim akustiği ve gürültü denetimi alanlarından oluşmaktadır. Akustik danışmanlık hizmetlerinin sunum türleri akustik rapor ve akustik projedir.

Akustik Danışmanlık hizmeti uluslararası standartlar veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında verilmektedir.

Bugüne kadar 650’nin üzerinde projeye akustik danışmanlık hizmeti sağlayan CE’s, Dr. Mimar ve Yüksek Mimar ekibiyle, çalışmaların tamamını bilimsel hesaplamalara dayandırarak hazırlamaktadır.

Akustik Danışmanlık Hizmetleri

Akustik biliminin mimariyle ilgili olan bölümü, mimari akustik olarak tanımlanmaktadır. Mimari akustik mekanlarda işitsel konforun sağlanmasını amaçlamaktadır. CE’s, mimari akustiği oluşturan hacim akustiği ve gürültü denetimi alanlarında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır.

Hacim Akustiği (Oda Akustiği)

Hacim akustiği, mekan içerisindeki sesin yayılımının düzenlenmesiyle mekanda optimum akustik konfor koşullarının sağlanmasını amaçlayan çalışmadır.

 

Mekanın fonksiyonu göz önünde bulundurularak, başta reverberasyon süresi olmak üzere birçok akustik parametre incelenerek kontrol altına alınmaktadır.

 

Hacim akustiği çalışmaları, her ne kadar tüm mekanlar için önemli olsa da genellikle performans, tiyatro ve çok amaçlı salonlar gibi akustik açıdan hassas mekanlar için gerçekleştirilmektedir.

Gürültü Denetimi (Bina Akustiği)

Gürültü denetimi, mekanın iç ve dış gürültülere karşı korunmasını amaçlayan çalışmadır. Bu bağlamda mahaller arasındaki gürültü geçişleri ve mekanın maruz kaldığı dış gürültü kontrol altına alınmaktadır.

 

Çalışma kapsamında çevresel gürültü analizleri, anahtar paftalar, yapı elemanlarının detayları, nokta, tesisat ve servis geçiş detayları yer almaktadır.

 

Gürültü denetimi çalışmaları, işverenin tercihine bağlı olarak, tarafımızca belirlenen standart yapı elemanları kullanılarak gerçekleştirilebileceği gibi, projeye özgün olarak hazırlanan yapı elemanlarıyla da gerçekleştirilebilmektedir.

Sunum Türleri

Akustik Rapor

  • Mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerini
  • Ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizlerini
  • Hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerlerini
  • Bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren A4 formatında rapordur. 

Akustik Proje

Akustik rapora ek olarak; 

  • Binalarda yapısal çözümlerin belirtildiği ses yalıtımı detaylarını
  • Anahtar paftalarını
  • Hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını
  • Değerlendirme raporlarını içeren ozalit çıktı için hazırlanan ölçekli projedir.

Akustik Danışmanlık Adımları

Gerekli bilgilerinin iletilmesi

Teklif verilmesi ve onaylanması

Mimari akustik çalışmalarına başlanması

İlk sonuçların aktarılması ve revizyonların yapılması

Nihai çalışmanın teslim edilmesi

Danışmanlık Verilen Proje Sayısı
0

Referanslarımız

Detaylı Bilgi İçin Hemen Arayın!

Beyan

Tarafımızla paylaşılan mimari proje ve ilgili tüm dokümanlar, Ces Mimarlık ve İnşaat A.Ş. ve Ces Design Ltd tarafından gizlilik içerisinde korunmaktadır ve üçüncü taraf kişilerle veya kurumlarla paylaşılmamaktadır.

Gürültü Denetimi kapsamında düzenlediğimiz Akustik Proje ve Akustik Rapor çalışmaların tamamı Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmektedir ve bu yönetmeliğin belirlediği koşulların tamamını sağlamaktadır.