Paylaş

Akustik

Akustik

Akustik

Akustik rapor ve akustik proje biçiminde sunulan akustik danışmanlık hizmeti, hacim akustiği ve bina akustiği konularında sağlanmaktadır. Akustik rapor ve akustik proje bu danışmanlık hizmeti neticesinde oluşturulan çalışmaların sunum türüdür. Akustik Danışmanlık hizmeti uluslar arası standartlar veya Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yayınlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında verilmektedir. Bugüne kadar 550’nin üzerinde projeye akustik danışmanlık hizmeti sağlayan CE’s, Dr. Mimar ve Yüksek Mimar ekibiyle, çalışmalarını bilimsel verilere dayanarak titizlikle sürdürmektedir.

Akustik Danışmanlık Tanımı

CE’s akustik biliminin mimari akustik bölümünde danışmanlık hizmeti vermektedir. Mimari akustiğin amacı mekanlarda işitsel konforun sağlanmasıdır. Danışmanlık hizmeti kapsamında; mekan içerisinde sesin yayılımının düzenlenmesi amacı ile hacim akustiği çalışmaları, mekanın iç ve dış gürültülere karşı korunması amacı ile de gürültü kontrolü çalışmaları gerçekleştirilmektedir.
Çalışmaların tamamı, bilimsel hesaplamalara dayanarak hazırlanmaktadır. Bilimsel hesaplamalar; lisanslı yazılımlar aracılığı ile gerçekleştirilmektedir. Yazılımlarda kullanılan bilgilere deney raporları referansı ile ulaşılmaktadır. Bu sayede, yapılan hesaplamalar maksimum seviyede doğru olarak sonuçlanmaktadır.

Mimari Akustik Danışmanlık
Kaynak: Shutterstock

Akustik Danışmanlık Alanları

Hacim Akustiği veya Oda Akustiği

Performans salonları ve çok amaçlı salonlar gibi mekanların optimum akustik konfora ulaşması için gerekli hesaplamaların yapılması ve mekandaki reverberasyon süresinin kontrol altına alınması adına yapılan çalışmadır.

Bina Akustiği veya Gürültü Kontrolü

Mahaller arasındaki gürültü geçişlerini kontrol altına almak amacıyla yapılan, detay çözümlerinin ve kapsamlı kesit önerilerinin yer aldığı çalışmadır. Bu çalışmalar Akustik Proje ve Akustik Rapor formatlarında düzenlenmektedir.

Akustik Danışmanlığı Sunum Türleri

Akustik Proje

Binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren, detay çizimlerini, anahtar paftalarını, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporlarını içeren projedir.

Akustik Rapor

Mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren rapordur.

Akustik Danışmanlık Adımları

1- Proje bilgilerinin tarafımıza iletilmesi,

2- Teklif verilmesi ve onaylanması,

3- Mimari Akustik çalışmalarına başlanması,

4- İşverene ilk sonuçların aktarılması ve geri dönüşlere göre revizyonların gerçekleştirilmesi,

5- Nihai Çalışmanın teslim edilmesi.


Detaylı bilgi için, ’10 Soruda Akustik Proje ve Akustik Rapor’ yazımıza göz atabilirsiniz.

Referanslarımızdan Bazıları,

Yüksek lisans ve Doktora eğitimlerini, Türkiye’de ve İngiltere’de bu konu üzerine tamamlamış olan, D1-Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Akustik Uzmanı ekibimizle projenizde yer almaktan mutluluk duyacağız.

Teklif Almak İçin Hemen Arayın!

+90 212 263 1 001

Beyan:

1- Tarafımızla paylaşılan mimari proje ve ilgili tüm dokümanlar, CES Mimarlık ve İnşaat A.Ş. tarafından gizlilik içerisinde korunmaktadır ve üçüncü taraf kişilerle veya kurumlarla paylaşılmamaktadır.

2- Gürültü Kontrolü kapsamında düzenlediğimiz Akustik Proje ve Akustik Rapor çalışmaların tamamı Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamında düzenlenmektedir ve bu yönetmeliğin belirlediği koşulların tamamını sağlamaktadır.