Teknik Çizim Nedir?

Teknik çizim, tasarımcının, tasarladığı son ürünü kullanıcıya aktarabilmesi için temel bir araçtır. Tasarımcı, tasarım sürecinde fikirlerini eskiz, maket, üç boyutlu görselleştirme gibi farklı biçimlerde oluşturur. 

Ancak üretim aşamasına gelindiğinde, tasarımın üretilebilmesi için teknik detayları içeren bir teknik çizim oluşturulması gerekmektedir. Teknik çizimdeki ana faktör, ürünün ölçekli bir şekilde detaylı anlatımının yapılmasıdır.

Teknik çizim, tasarımcının fikirlerini somut ve üretilebilir biçimde ortaya koymasıdır. Tasarıma ait parçaların birleşim biçimlerini, hangi malzemeden üretileceğini, renklerini ve boyutlarını içeren ölçekli bir çalışma olarak hazırlanır.

Mimari teknik çizimler, tasarlanan yapının fikir aşamasında yapılan eskizlerdekinin aksine; serbest el çiziminden uzak; cetvel, gönye, pergel gibi gereçler kullanılarak ortaya çıkarılan ölçülü çizimlerdir.

Bu tür çizimlerde amaç dünya çapında bilinen belli standartlar içerisinde söz konusu yapıyı, ölçüleri ve detayları dâhil olarak tanımlamaktır. Kişiden kişiye değişen tanımlamalara sahip olmayan ve herkes tarafından aynı anlama geldiği bilinen simgeleri kullanmak; mimari teknik çizimlerde standart bir dilden öte uluslararası bir lisan konuşulmasına imkân tanır. Dünya üzerinde farklı konumlarda bulunan teknik çizim bilgisine sahip tüm meslek insanların kavrayabileceği bir dil oluşturur.

Mimari Teknik Çizim Nedir?

Mimari teknik çizim, tasarım aşaması tamamlanan mimari ürünün, üretimine dair gerekli bütün teknik detaylarını içeren iki boyutlu çizimlerin yer aldığı bir çizimdir. Kat planları, kesitler, görünüşler ve teknik detay çizimler (kapı, pencere nokta detayları vb.) mimari teknik çizimin bütününü oluşturur.

Mimari teknik çizimde, çizilenin anlaşılmasına yardımcı olabilecek standart unsurlar yer almalıdır. Plan üzerinde duvar ve merdiven çizimleri, kapı ve pencere açılış yönleri, elektrik ve mekanik tesisatları ile ilişkili anahtar gösterimler, kesit ve aks çizgileri teknik çizimin en önemli unsurlarıdır.

Mimari Teknik Çizimde Dikkat Edilmesi Gerekenler?

Mimari teknik çizim, plan, kesit ve görünüşleri içerecek bir pafta düzeni içerisinde hazırlanmalıdır. Proje bilgilerini içeren bir proje kapağı oluşturmak, teknik çizime başlamanın ilk aşamasıdır.

Proje kapağında, projenin adı/kodu, çalışmayı gerçekleştiren ofisin bilgileri, yapı sahibine ve yapıya ilişkin toplam inşaat alanı, bağımsız bölüm sayısı gibi bilgiler ve projenin ölçeği gibi çalışmaya özgü temel bilgileri içermelidir. Proje kapağı tasarımının bir standardı bulunmamaktadır. Çalışmayı hazırlayan mimar ve ofisin kendisine özgü bir proje kapağı hazırlaması da mümkündür.

Mimari teknik çizimlere başlamadan önce çizimin hangi ölçekte yapılacağına karar verilmedir. Genellikle mimari planlar, kesitler ve görünüşler 1/50 ya da 1/100 ölçeğinde çizilebildiği gibi, nokta detaylarının gösterilmesi gerektiğinde 1/10 ölçeği de tercih edilebilir.

Mimari planlar, içerisinde barındırdığı teknik semboller ile birçok detayı anlatabilir. Kat planlarında kuzey oku mutlaka bulunmalıdır. Kapı açılış yönleri belirtilmeli, iç ve dış mekan kot yükseklikleri ilgili sembol ile belirtilmelidir. 

Her mahal için, mahal adı, mahal kodu, alan ve tavan yüksekliği bilgilerini içeren mahal etiketi eklenmelidir. İç ve dış ölçülendirmeler yapılmalıdır.

Görünüşler, yapının dış cephesi hakkında bilgi sahibi vermelidir.

Kolon ve kirişler gibi yapısal elemanların konumu ve boyutu doğru gösterilmelidir.

Teknik Çizimde Çizgi Kalınlıkları

Mimari teknik çizimlerde anlatım dili olan çizgiler, çizilen objenin özelliğine, yakınlığına ve uzaklığına göre değişiklik gösterir. Kesit düzlemine giren duvar, zemin, döşeme gibi unsurlar kalın çizgilerle gösterilirken; yapıda detay olarak gösterilen, görünüşe giren kısımların gösteriminde ince çizgiler tercih edilir.

Bu durum, çizgi kalınlıklarının genel ve detay bazında değişiklik göstermesinden kaynaklanır. Kesikli çizgi ise genellikle planda üst kotlarda bulunan yapının temel bileşenlerinin gösterilmesinde kullanılır. 

Aynı zamanda alt kotlarda bulunan fakat tasarımda önemli bir yere sahip olan ya da mimarın çizimde özellikle göstermek istediği bir unsur mevcut ise, yine kesikli çizgi kullanılabilir.

Teknik Çizimlerde Taramalar

Teknik çizimlerde taramalar, çok yaygın olarak standart gösterime sahiptir. Taş duvar taraması kesikli uzun çizgilerin birbirine paralel gösterimi ile ifade edilir.

Çelik, birbirine paralel yakın iki çizginin tekrarlanması ile ifade edilirken; alüminyum ise üç çizginin tekrarı ile oluşur. Ahşap, bir kutu içerisinde çizilmiş köşegenler ile gösterilirken, ısı yalıtımında kullanılan izolasyon malzemeleri birbirine ters su damlası şeklinin tekrarından oluşmaktadır.

mimarlık sayfamıza göz atın

KAYNAKLAR

Fotoğraflar

  • https://unsplash.com/ 

Yazılar

  • https://www.firstinarchitecture.co.uk/technical-drawing-plans/
  • https://www.firstinarchitecture.co.uk/technical-drawing-construction-drawings/