Paylaş

Akıllı Bina Sistemleri

Akıllı Bina Sistemleri

Akıllı Bina Sistemleri, günümüzde enerji kaynaklarının doğru kullanımı ve doğal çevrenin daha az kirletilmesi amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımları ön plana çıkmıştır. Enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak önemlidir. Bu nedenle enerji kaynaklarının uzun süreli olarak kullanılabilmesi ve korunabilmesi amaçlanarak birçok alanda çalışmalar devam etmektedir.

Akıllı Bina Sistemleri, doğru planlama ve uygulamalar ile şehir planlamacıları ve mimarlar binaların doğal çevre içerisinde çevresel faktörlerden de yararlanarak nasıl konumlanacağına ve yapının sürdürülebilir olması için nasıl tasarlanacağına karar vermelidir.

Günümüzde mimari form; teknolojiyi, yaşam tarzlarını, yüksek beklentileri, rahatlığı, pazarlamayı ve konforu izlemektedir.[1]

Enerji tüketimiyle ilgili olan tüm süreçlerin optimizasyonuna duyulan ihtiyaç, prensipte şu hedeflere sahip olmalıdır.[2]

1) Çevresel sürdürülebilirliğin arttırılması

2) Enerji tüketiminin azaltılması

3) Ortam kalitesinin arttırılması

4) İşletim güvenliğinin arttırılması

5) İşletim ve bakım yüklerinin azaltılması

6) Maliyetin azaltılması

Binalardaki enerji kullanımı, dünya enerji kullanımın %30 ila %40’ına denk gelirken, bu kullanım sera gaz emisyonlarının %25 ila %35’inden sorumlu olmakta ve dünya elektrik kullanımının %60 ila &70’ine tekabül etmektedir ve bu enerjinin %60’ı iklimlendirme amaçlıdır ve bunu büyük kısmı israf edilmektedir. [3,4]

Akıllı Binalar

Akıllı bina kavramı, binada yaşayanlar için verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu bir ortam yaratmak amacıyla, yapı strüktürünü, sistemlerini, hizmetlerini ve yönetimini çok disiplinli bir çabayla entegrasyonu ve optimizasyonunu vurgulamaktadır. [5,6]

Akıllı bir bina tasarlanırken yukarıda bahsedilen özelliklerin, yapı tarafından gerçekleştirilebilmesi, ilk olarak yapı kabuğunda gerçekleşir. Dış ortam koşullarının doğru algılanması ve çevreye adapte olabilen bir yapı kabuğu tasarımı ile ilk adım sağlanmış olur.

Bina kabukları, binanın temel enerjisinin kaybını azaltabilmek amacıyla, değişen iklim ve coğrafi koşullara uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmalıdır.

Optimum pencere tasarımı, enerji tüketiminin etkisini, global çevresel etkiyi ve binada yaşayanların konforunu içerir. Yapı kabuğu özelliklerinin doğru bir biçimde seçilmesi ise, kullanılabilecek değişik yapı gereçlerinin ve bunların birleşiminden oluşan yapı kabuğu alternatiflerinin, hacim içi konfora etkisinin bilinmesine bağlıdır. [7,8]

Kaynakça

[1] Crowther, R.L., 1992. Ecologic Architecture, Butterworth Architecture Press,
Boston, U.S.A.

[2] Daniels, K., 1998. Low-Tech, Light-Tech, High-Tech, Building in the
Information Age, Birkhauser Publisher, Berlin.

[3] Balcomb, D., 1998. Environmentally Friendly Cities, Proceedings of PLEA ’98,
The Coming Revolution in Building Design, James & James Science
Publishers Ltd., Lisbon, Portugal, 33-37.

[4] Akkaya, A., 2001. Binalarda düsük enerji konseptinin giydirme cephe tasarımına
etkileri, Yapı, Yem Yayınları, 237, 98-116.

[5] Arkin, H. and Paciuk, M., 1997. Evaluating Intelligent Buildings According to
Level of Service Systems Integration, Automation in Construction, 6,
471-479.

[6] So, A.T. and Chan, W.L., 1999. Intelligent Building Systems, Kluwer
Academic Publishers, U.S.A.

[7] Ünver, R., Gedik, G.Z., Akdag, N. Y., Öztürk, L., Yüksel, Z.K., Çelik, F.Ö.
ve Sakınç, E., 2005. Optimum yapı kabugu tasarımında
yararlanılabilecek bir yaklasım: büro yapıları örnegi, Mimarist, 243,
91-99.

[8] Muneer, T., Abodahab, N., Weir, G. and Kubie, J., 2000. Windows in
Buildings: Thermal, Acoustic, Visual and Solar Performance,
Architectural Press, UK.