Akıllı Bina Sistemleri

Akıllı Binaların amacı

Akıllı Bina Sistemleri, günümüzde enerji kaynaklarının doğru kullanımı ve doğal çevrenin daha az kirletilmesi amacıyla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı ön plana çıkmıştır. Enerjiyi verimli bir şekilde kullanmak önemlidir. Bu nedenle enerji kaynaklarının uzun süreli olarak kullanılabilmesi ve korunabilmesi amaçlanarak birçok alanda çalışmalar devam etmektedir.

Akıllı Bina Sistemleri, doğru planlama ve uygulamalar ile şehir planlamacıları ve mimarların binaların doğal çevre içerisinde çevresel faktörlerden de yararlanarak nasıl konumlanacağına ve yapının sürdürülebilir olması için nasıl tasarlanacağına karar vermelidir.

Günümüzde mimari form; teknolojiyi, yaşam tarzlarını, yüksek beklentileri, rahatlığı, pazarlamayı ve konforu izlemektedir.

Enerji tüketimiyle ilgili olan tüm süreçlerin optimizasyonuna duyulan ihtiyaç, prensipte şu hedeflere sahip olmalıdır:

 1. Çevresel sürdürülebilirliğin arttırılması
 2. Enerji tüketiminin azaltılması
 3. Ortam kalitesinin arttırılması
 4. İşletim güvenliğinin arttırılması
 5. İşletim ve bakım yüklerinin azaltılması
 6. Maliyetin azaltılması

Binalardaki enerji kullanımı, dünya enerji kullanımının %30 ila %40’ına denk gelirken, bu kullanım sera gazı emisyonlarının %25 ila %35’inden sorumlu olmakta ve dünya elektrik kullanımının %60 ila %70’ine tekabül etmektedir. Bu enerjinin %60’ı iklimlendirme amaçlıdır ve bunun büyük kısmı israf edilmektedir.

 

Akıllı Bina kavramı

Akıllı bina kavramı, binada yaşayanlar için verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu bir ortam yaratmak amacıyla, yapı strüktürünü, sistemlerini, hizmetlerini ve yönetimini çok disiplinli bir çabayla entegrasyonu ve optimizasyonunu vurgulamaktadır.

Akıllı bir bina tasarlanırken yukarıda bahsedilen özelliklerin, yapı tarafından gerçekleştirilebilmesi, ilk olarak yapı kabuğunda gerçekleşir. Dış ortam koşullarının doğru algılanması ve çevreye adapte olabilen bir yapı kabuğu tasarımı ile ilk adım sağlanmış olur.

Bina kabukları, binanın temel enerjisinin kaybını azaltabilmek amacıyla, değişen iklim ve coğrafi koşullara uyum sağlayabilecek şekilde tasarlanmalıdır. Optimum pencere tasarımı, enerji tüketiminin etkisini, global çevresel etkiyi ve binada yaşayanların konforunu içerir. Yapı kabuğu özelliklerinin doğru bir biçimde seçilmesi ise, kullanılabilecek değişik yapı gereçlerinin ve bunların birleşiminden oluşan yapı kabuğu alternatiflerinin, hacim içi konfora etkisinin bilinmesine bağlıdır.

mimarlık sayfamıza göz atın

KAYNAKLAR

Yazılar

 • Crowther, R.L., 1992. Ecologic Architecture, Butterworth Architecture Press, Boston, U.S.A.
 • Daniels, K., 1998. Low-Tech, Light-Tech, High-Tech, Building in the Information Age, Birkhauser Publisher, Berlin.
 • Balcomb, D., 1998. Environmentally Friendly Cities, Proceedings of PLEA ’98, The Coming Revolution in Building Design, James & James Science Publishers Ltd., Lisbon, Portugal, 33-37.
 • Akkaya, A., 2001. Binalarda Düşük Enerji Konseptinin Giydirme Cephe Tasarımına Etkileri, Yapı, Yem Yayınları, 237, 98-116.
 • Arkin, H. and Paciuk, M., 1997. Evaluating Intelligent Buildings According to Level of Service Systems Integration, Automation in Construction, 6, 471-479.
 • So, A.T. and Chan, W.L., 1999. Intelligent Building Systems, Kluwer Academic Publishers, U.S.A.
 • Ünver, R., Gedik, G.Z., Akdağ, N.Y., Öztürk, L., Yüksel, Z.K., Çelik, F.Ö. ve Sakınç, E., 2005. Optimum Yapı Kabugu Tasarımında Yararlanılabilecek Bir Yaklaşım: Büro Yapıları Örneği, Mimarist, 243, 91-99.
 • Muneer, T., Abodahab, N., Weir, G. and Kubie, J., 2000. Windows in Buildings: Thermal, Acoustic, Visual and Solar Performance, Architectural Press, UK.