10 Soruda Enerji Kimlik Belgesi

Yüksek lisanslarını enerji verimliliği üzerine tamamlamış olan, EKB Uzmanı Sertifikasına sahip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili kılınmış EKB Uzmanı ekibi ile CE’s Enerji Kimlik Belgesi hazırlamaktadır. EKB sayfamızı ziyaret etmeyi unutmayın!

 

Hızlı teklif almak için hemen arayın!

Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi EKB Nedir?

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’ne göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgiler içeren belgedir.

hangi binalar için gereklidir?

01/01/2020 tarihinden itibaren tüm binalarda EKB bulunmak zorundadır. Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır.

Enerji Performans Değerleri Nelerdir?

Enerji performans değerleri A, B, C, D, E, F veya G şeklinde ifade edilir (A en yüksek, G en düşük).

Enerji Performans Değerleri Ne Olmalıdır?

Enerji kimlik belgesi için binalar, yeni yapılan binalar ve mevcutta var olan binalar olarak farklı koşullarda değerlendirilir. 2011 yılı sonrasında ruhsat alan binalara yeni bina denilmekte ve bu binaların Enerji Sınıfı en düşük C olmak zorundadır. Eski binalarda (mevcut bina) A sınıfından G sınıfına kadar bütün Enerji Sınıfları kabul edilir.

Enerji Kimlik Belgesi Nasıl Alınır?

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş EKB uzmanına başvurularak, EKB temin edilir.

Enerji Kimlik Belgesi Ne Kadar Geçerlidir?

Düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir.

Kimler Tarafından Hazırlanır?

EKB, EKB vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulur. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmez. Enerji Kimlik Belgesi’nde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan yetkili kuruluş sorumludur.

Yönetmeliğin Adı Nedir ve Ne Zaman Yayınlanmıştır?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 05/12/2008 tarihinde yayınlanmıştır.

Hangi Evraklar Gereklidir?

Yapıya ait mimari proje, mekanik proje (varsa), elektrik projesi (varsa) ve yapı ruhsatı (varsa) gereklidir.

Ön Hesap Sonuç Raporu Nedir?

Ön Hesap Sonuç Raporu ise EKB’nin muhtemel Yapı Ruhsatı tarihi girilerek oluşturulan ön belgedir. Yapı Ruhsatı aşamasında belediyeler tarafından istenmektedir. Yapı Ruhsatı alındıktan sonra iskan aşamasında EKB belgesi düzenlenebilir.
 

EKB sayfamıza göz atın

KAYNAKLAR

Fotoğraflar

  • https://www.shutterstock.com/

Yazılar

  • Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik. (2017). T. C. Resmi Gazete, 30082, 31 Mayıs 2017.