Paylaş

10 Soruda Enerji Kimlik Belgesi

10 Soruda Enerji Kimlik Belgesi

Enerji Kimlik Belgesi(EKB) ve Ön Hesap Sonuç Raporu Nedir?

Enerji Kimlik Belgesi (EKB); 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve buna bağlı olarak yayınlanan Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliğine göre binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasını, enerji israfının önlenmesini ve çevrenin korunmasını sağlamak için asgari olarak binanın enerji ihtiyacı ve enerji tüketim sınıflandırması, sera gazı salımı seviyesi, yalıtım özellikleri ve ısıtma ve/veya soğutma sistemlerinin verimi ile ilgili bilgiler içeren belgedir.

Ön Hesap Sonuç Raporu ise EKB’nin muhtemel Yapı Ruhsatı tarihi girilerek oluşturulan ön belgedir. Yapı Ruhsatı aşamasında belediyeler tarafından istenmektedir. Yapı Ruhsatı alındıktan sonra iskan aşamasında EKB belgesi düzenlenebilir.

Enerji Kimlik Belgesi hangi binalar için gereklidir?

01/01/2020 tarihinden itibaren tüm binalarda Enerji Kimlik Belgesi bulunmak zorundadır. “Binalar veya bağımsız bölümlere ilişkin alım, satım ve kiraya verme ile ilgili iş ve işlemlerde enerji kimlik belgesi düzenlenmiş olması şartı aranır” [1].

Enerji Performans Değerleri nelerdir?

A, B, C, D, E, F veya G şeklinde ifade edilir (A en yüksek, G en düşük).

Enerji Performans Değerleri ne olmalıdır?

Enerji kimlik belgesi için binalar, yeni yapılan binalar ve mevcutta var olan binalar olarak farklı koşullarda değerlendirilir. 2011 yılı sonrasında ruhsat alan binalara yeni bina denilmekte ve bu binaların Enerji Sınıfı en düşük C olmak zorundadır.

Eski binalarda (mevcut bina) A sınıfından G sınıfına kadar bütün Enerji Sınıfları kabul edilir.

Enerji Kimlik Belgesi nasıl alınır?

Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş EKB uzmanına başvurularak, Enerji Kimlik Belgesi temin edilir.

Kaynak: Shutterstock

Enerji Kimlik Belgesi ne kadar geçerlidir?

“Enerji Kimlik Belgesi düzenleme tarihinden itibaren 10 yıl süre ile geçerlidir” [1].

Enerji Kimlik Belgesi kimler tarafından hazırlanır?

“Enerji Kimlik Belgesi, Enerji Kimlik Belgesi vermeye yetkili kuruluş tarafından hazırlanır. Bu belge, yeni binalar için yapı kullanma izin belgesi alınması aşamasında ilgili idarelere sunulur. Enerji Kimlik Belgesi düzenlenmeyen binalara ilgili idarelerce yapı kullanma izin belgesi verilmez. Enerji Kimlik Belgesinde yer alan bilgilerden ve bu bilgilerin doğruluğundan Enerji Kimlik Belgesi düzenlemeye yetkili kuruluş sorumludur” [1].

Yönetmeliğin adı nedir ne zaman yayınlanmıştır?

Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği, 05/12/2008 tarihinde yayınlanmıştır.

Enerji Kimlik Belgesi hazırlanması için hangi evraklar gereklidir?

Yapıya ait mimari proje, mekanik proje (varsa), elektrik projesi (varsa) ve yapı ruhsatı (varsa) gereklidir.

CE’s Mimarlık Stüdyosu Enerji Kimlik Belgesi (EKB) hazırlamakta mıdır?

Evet, CE’s Mimarlık Stüdyosu yüksek lisanslarını bu konu üzerine tamamlamış olan, EKB Uzmanı Sertifikasına sahip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili kılınmış EKB Uzmanı ekibi ile Enerji Kimlik Belgesi hazırlamaktadır.

Detay bilgi ve teklif almak için hemen arayın.

 +90 212 263 1 001 

Kaynak

Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik. (2017). T. C. Resmi Gazete, 30082, 31 Mayıs 2017.