Akustik Nedir?

Akustik, sesin oluşumu, yayılması ve algılanması ile ilgilenen bilim dalıdır. Akustik, yapı akustiği, hacim akustiği, çevresel gürültü ve gürültü denetimi gibi çeşitli alt dalları kapsar. “Akustik nedir?” sorusunun yanıtı, sesin fiziksel özelliklerini, nasıl yayıldığını ve nasıl algılandığını inceleyen bir disiplin olduğudur.

Akustik, fiziksel anlamda ses dalgalarının nasıl yayıldığını ve farklı ortamlarda nasıl davrandığını inceler. Ses dalgaları, hava, su ve katı maddeler gibi farklı ortamlarda farklı hızlarda yayılır. Örneğin, ses dalgaları havada yaklaşık 340 m/s hızla yayılırken, su gibi yoğun bir ortamda bu hız daha yüksektir. Akustik, ses dalgalarının bu yayılım özelliklerini ve farklı ortamların ses üzerindeki etkilerini analiz eder.

Kapalı mekânlarda akustik, ses enerjisinin yapı yüzeylerinden (duvar, tavan, döşeme) ve koltuklar gibi çeşitli yüzeylerden birçok yansıma yaparak alana yayılması ile ilgilenir. Bu nedenle bir mekânın akustik özellikleri, hacmin boyutuna (genişlik, derinlik ve yükseklik) ve biçimine (yuvarlak, kare ya da dikdörtgen) bağlı olduğu kadar, içerisinde bulunan yüzeyler ve nesnelerin (koltuklar, zemin kaplamaları, sahne vb.) özelliklerine de bağlıdır. Hacmi oluşturan bütün parametrelerin en uygun koşullarda bir araya gelmesi sonucunda, mekânın akustik kalitesinden söz edilebilir. İyi bir akustik tasarım, sesin istenilen şekilde yayılmasını ve istenmeyen gürültünün en aza indirilmesini sağlar.

mimari akustik

Mimari akustik, akustik biliminin mimarların çalışma alanına giren bölümünü oluşturur ve iki ana başlıkta incelenebilir:

Yapı Akustiği

Yapı akustiği, yapının içerisinde oluşan ya da yapı dışında meydana gelen seslerin, yapı içerisindeki farklı odalara geçme şekillerini inceleyen akustik dalıdır. Bu alan, sesin bir ortamdan diğerine nasıl geçtiğini tespit ederek, istenmeyen seslerin geçmemesi için alınması gereken önlemleri belirler. Yapı akustiği, temelinde gürültü denetimine dayanır. Gürültü denetimi, istenmeyen seslerin etkilerinin azaltılması amacıyla yapı içinde ya da dışında alınan önlemlerin belirtildiği ve uygulandığı bir alandır. Örneğin, kalın duvarlar, çift camlar ve yalıtım malzemeleri, gürültü denetimi için kullanılan yöntemlerdendir.

Hacim Akustiği

Hacim akustiği, hacim içerisinde ses kaynağından çıkan seslerin, tüm dinleyicilere en iyi koşullarda ulaşmasını amaçlayan akustik dalıdır. Hacim akustiğinin uygulanmasında amaç, bir odada ya da bir salonda ses kaynağından çıkan sesin, hacim içerisindeki bireyler tarafından doğru bir şekilde algılanmasını sağlamaktır. Bu, tiyatro salonları, konser salonları, konferans odaları ve ibadet yerleri gibi alanlarda özellikle önemlidir. Hacim akustiği, ses yansımalarının kontrolü, yankının azaltılması, sesin eşit dağılımının sağlanması ve istenmeyen seslerin minimize edilmesi gibi konuları kapsar. Örneğin, akustik paneller, perdeler ve tavan şekilleri, hacim akustiğini iyileştirmek için kullanılan araçlardandır.

Akustik sayfamıza göz atın

KAYNAKLAR

Fotoğraflar

  • https://unsplash.com/

Yazılar

  • Yüğrük Akdağ, N., Gürültü Denetimi 1 : Mimari Akustik Ders Notları
  • Yüksel Can, Z., İlgürel, N., Oditoryum Akustiği Ders Notları