10 Soruda Akustik Proje ve Akustik Rapor

Akustik Proje ve Akustik Rapor ‘un amacı; yapıları gürültüye karşı korumaktır. Akustik Proje ve Akustik Rapor komşuluk kaynaklı ses yalıtımı ve dış gürültü izolasyonu sağlamayı hedeflemektedir. Belediyelere veya yapı ruhsatı veren makamlara, yapı ruhsatı için yapılan tüm başvurularda teslim edilmesi zorunludur.

CE’s Akustik Proje ve Akustik Rapor Hazırlamakta Mıdır ve Fiyatları Ne Kadardır?

Evet, yüksek lisanslarını akustik alanında tamamlamış, D1-Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili kılınmış Akustik Uzmanı ekibi ile tüm illere, Akustik Rapor ve Akustik Proje hazırlamaktadır. Çalışmalarımızın tamamı Belediyelerden ve ilgili idarelerden onay garantilidir. Yapıya ait projeler tarafımıza e-posta ile gönderildikten sonra, kargo süresi hariç 5 iş günü içerisinde raporunuz veya projeniz hazır olmakta ve tarafınıza ulaştırılmaktadır.

 

Hesaplamalarımız, yönetmeliğin 16. Maddesinin c bendinde yer alan TS EN 12354-1,2,3 standardına göre çalışan lisanslı yazılım(CYPE Sound) ile gerçekleştirilmektedir ve bu hesaplar rapor ekinde yer almaktadır.

 

Akustik Proje Fiyatları ve Akustik Rapor Fiyatları birbirinden farklıdır. Hangisine ihtiyacınız olduğunu 4. sorudan tespit edebilirsiniz. Fiyatlar, 1.000₺+KDV’den başlayarak, projenizin toplam inşaat alanına göre artış göstermektedir. Akustik Proje’nin fiyatı, Akustik Rapora göre daha yüksektir.

 

Referanslarımıza göz atmak için tıklayın.

 

Hızlı Teklif almak için hemen arayın!

Akustik Rapor Nedir?

Akustik Rapor mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren rapordur.

 

A4 formatında hazırlanmaktadır, yapıda yer alacak duvar ve döşemelerin hangi tipte olması gerektiğini belirten kat planları yer almaktadır. Ayrıca, bu yapı elemanlarının detayları ve akustik yalıtım değerleri açıklanmıştır.

 

Akustik Proje Nedir?

Binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren, detay çizimlerini, anahtar paftalarını, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporlarını içeren projedir.

 

Akustik Proje ve Akustik Proje Raporu olarak iki çalışmadan oluşmaktadır, bu iki çalışma birlikte değerlendirilir. Proje, ölçekli ve ozalit baskı olarak her sayfası ıslak imzalı teslim edilir. Akustik Proje Raporu, A4 formatında, her sayfası ıslak imzalı olarak teslim edilir.

Akustik Proje Mi, Akustik Rapor Mu Gerekli?

Akustik Rapor veya Akustik Projeden hangisi gerekli
Akustik Rapor ve Akustik Proje

Akustik Raporu Kimler Verebilir ve Kim Hazırlar?

A-2 Tip Mühendislik Akustiği veya C-1 Tipi Bina Akustiği veya D1-Bina Akustiği Uzmanı sertifikalarından birine sahip kişiler veya Proje Müellifleri düzenleyebilir. En kapsamlı yetkiye sahip, en güncel sertifika D1-Bina Akustiği Uzmanı sertifikasıdır. C-1 Tipi Bina Akustiği veya D1-Bina Akustiği Uzmanı sertifikalarından birine sahip kişiler veya Proje Müellifleri düzenleyebilir. En kapsamlı yetkiye sahip sertifika D1-Bina Akustiği Uzmanı sertifikasıdır.

Akustik Projeyi Kimler Verebilir, Kim Hazırlar ve Belediyeler Nasıl Kontrol Eder?

Sadece D1-Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip Akustik Uzmanı kişiler düzenler. D1- Bina Akustiği Uzmanı olabilmek için Akustik Rapor ve Akustik Proje eğitimi alınması gereklidir. Bu eğitimleri düzenleyen kuruluşlara buradan ulaşın. Akustik Rapor ve Akustik Projeleri belediyelerin kontrol ederek onaylaması gerekmektedir. Bakanlığın yayınladığı kılavuzda yer alan Belediyeler için Akustik Rapor ve Akustik Proje Denetleme Listesine buradan ulaşın.

Akustik Proje ve Akustik Rapor Tüm Yapılar İçin Zorunlu Mudur, Yönetmeliğin Adı Nedir ve Kim Yürütür?

Yapı Ruhsatı başvurusunda bulunacak olan; tarihi eserler, eski eserler, kültür varlıklar da dahil, yeni veya mevcut tüm yapılar için Mimari Akustik Rapor’un veya Akustik Proje’nin, ilgili belediyeye mimari projeye ek olarak sunulması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ile zorunlu kılınmıştır.

Akustik Performans Belgesi Nedir?

Gürültüye karşı hassas olan tüm binalar veya içindeki bağımsız birimler için, yapılacak akustik testler sonucunda akustik performans sınıfını gösterecek olan belgedir. Yasal mecburiyeti yoktur, sadece A veya B sınıfı akustik performans değerini hedefleyen yapılar için gereklidir. Yapı ruhsatı başvurularında Akustik Performans Belgesi alınması zorunlu değildir.

Akustik Performans Sınıfı Nasıl Belirlenir?

Yapılarda akustik performans sınıfı yapının mevcut durumu göz önüne alınarak belirlenir. Yeni yapılacak binalarda veya mevcut binanın tamamen yıkılıp yeniden yapıldığı durumlarda Yapı Ruhsatı için en az C akustik performans sınıfı sağlanmak zorundadır. Mevcut binalarda kullanım amacının değişmesi veya mevcut yapıda esaslı tadilat bulunması durumunda tadilattan etkilenen bağımsız birimlerde en az D akustik performans sınıfı sağlanmak zorundadır.

Akustik Rapor ve Akustik Proje için hangi sınıfa göre hazırlanmalı
Akustik Performans Sınıfı Belirlenmesi

Akustik Performans Değerleri Nelerdir?

A, B, C, D, E veya F şeklinde ifade edilir (A en yüksek, F en düşük).

Detaylı bilgi için Hemen Arayın!

KAYNAKLAR

Fotoğraflar

  • CE’s