Yapılaşma Koşulları Nasıl Belirlenir?

Yapılaşma koşulları, bir bölgede inşaat yapılmasına dair belirlenen yasal ve teknik kurallardır. Bu koşullar; bina yüksekliği, kat sayısı, arsa kullanımı, çekme mesafeleri ve çevresel etki gibi faktörleri kapsar.