Isı Yalıtımı ve Mantolama Nedir?

Isı yalıtımı, bir yapıyı dış hava etkilerinden korumak için kullanılan bir yöntemdir. Mantolama ise binanın dış yüzeyine yalıtım malzemelerinin eklenmesi sürecidir.

Isı tutucu malzemelerin yapılarda kullanılmaya başlanması 1950’li yıllardan sonra, birkaç nedene bağlı olarak gündeme gelmiştir. Bu nedenlerin belki de en önemlisi yaşadığımız dünyadaki yenilenemeyen ve bilinen enerji kaynaklarının giderek azalması ve hatta 21. Yüzyılın ortalarına doğru tükeneceğinin ortaya çıkmasıdır.

Yapıda kullanılan her malzeme, belli bir düzeyde ısı yalıtımı yapar. Ancak özellikle ısı yalıtımı amacıyla kullanılacak olan malzemelerde, ısı iletkenlik katsayısının düşük olması beklenmektedir. Katsayının küçük ve malzemenin yeterli kalınlıkta olması yalıtımın başarı oranını arttırmaktadır.

Isı yalıtımı sağlayan malzemeler heterojen ürünlerin karışımı ile elde edilir. Genellikle havayla dolu hücreleri saran katı bir çeperden oluşan iskelet şeklindedir. Bu yapının doğal bir sonucu olarak ısı tutucu malzemeler hafiftir.

Isı Yalıtım Malzemeleri

Isı yalıtım malzemeleri üretim biçimine göre lifli ve köpük malzemeler olmak üzere sınıflandırılabilir. Ülkemizde en çok tercih edilen ısı yalıtım malzemeleri Mineral Yünleri (MW), EPS ve XPS’ dir.

Lifli Malzemeler

MİNERAL YÜNLERİ

Cam veya taşın eritildikten sonra lif haline getirildiği ve bu liflerin bir arada tutulması için genellikle polimer bağlayıcıların kullanıldığı, açık gözenekli ısı yalıtım malzemesidir.

KÖPÜK MALZEMELER

Polistiren Köpükler, genleştirilmiş polistiren köpük-EPS, haddeden çekilmiş polistiren köpük-XPS ve poliüretan köpük bu malzeme grubundadır.

EPS

Expanded Polistiren Sert Köpük (EPS-Genleştirilmiş Polistiren Sert Köpük), hammaddesi petrol olan, taneciklerin şişirilmesi ve füzyonu (yapışması) ile köpük haline gelen bir malzemedir. Kapalı gözenekli, tipik olarak beyaz renkli ısı yalıtım malzemesidir.

XPS

Extruded Polistiren Sert Köpük, petrolden elde edilen ve yumuşatılmış hammaddenin içine ilave edilen şişirici gaz ile köpük haline getirilen, termoplastik, kapalı gözenekli, renkli ısı yalıtım malzemesidir. EPS’e göre daha verimlidir.

Isı Yalıtımında Sürdürülebilir Malzemenin Önemi

Isı yalıtımının amacına ulaşabilmesi ve çevreye faydalı olabilmesi için üretim esnasında da çevreye zarar vermemesi gerekir.

Isı yalıtım malzemesi üretilirken, ısı yalıtımı uygulaması ile sağlanacak enerji tasarrufuna eşdeğer veya daha fazla enerji tüketiyorsa, ısı yalıtımının getireceği enerji tasarrufundan bahsetmek mantık dışıdır. 

Ozon tabakasına zarar vermeyen, geri dönüştürülebilir, sürdürülebilir ve çevre dostu yalıtım malzemesi tercih edilmelidir.

Sürdürülebilir Isı Yalıtım Malzemeleri

Sürdürülebilir ısı yalıtım malzemeleri; ısı kaybını önleyen ve aynı zamanda malzemesi sebebiyle sürdürülebilir olma özelliği taşıyan malzemelerdir.  Bu tür malzemeleri elde etmek aslında diğer çoğu malzemeleri elde etmekten kolaydır.

Sanayi üretimine dayalı gelişen inşaat sektörüne uygun olmadığı için büyük çoğunlukla insanlar ucuz ve erişimi çabuk olan ürünleri tercih etmektedir. Ancak doğaya saygı duyan insanların çabaları neticesinde yaygınlaşan ve öne çıkmayı başaran bir kaç teknik vardır.

KOT

Kullanılmış olan kotların tekrar işlenmesiyle elde edilen malzeme rahatlıkla uygulanabilmektedir. Diğer izolasyon malzemeleri gibi temasta ve solunmada zararlı değildir. Çalışanlar için de risk taşımamaktadır. %100 geri dönüştürülebilir bir malzemedir.

MANTAR LEVHALAR

En az 40 yaşına gelmiş meşelerden, her 9 yılda bir zarar verilmeden kabukları alınır. Meşe kabukları çeşitli işlevler için işlenirken çevreye zararlı hiçbir aşamadan geçmiyor. 

Nihai ürün sağlıklı ve uzun ömürlü olarak tüketici dostu oluyor. (mantarın 50 yıl yalıtım değerinden ödün vermediği biliniyor.) Hatay bölgesinde 60’lı yıllara kadar mantar meşesine  yakın bir türün (quercus pecudocerris boiss) doğal olarak yetiştiği biliniyor. Ancak şuan yok olmuş durumda.

BİTKİ (SELÜLOZ)

Bor katkılı bir karbonhidrat türü olan selüloz organik, lifli bir malzemedir. Kağıdın hammaddesini oluşturmaktadır. Atık kağıtların toplanarak bor bileşikleri ile kimyasal işleme tabi tutulmasından oluşan malzeme, iyi bir ses ve ısı yalıtımı sağlar.

Bor madeni katılımı ile malzeme yangına dirençli hale gelir. Oldukça uzun ömürlü bir malzeme olup bünyesinde küf, mantar ve haşere barındırmaz. %80 oranında geri dönüşümlü bir malzemedir. Cellubor isimli bir Türk firması ar-ge çalışmaları ile bu ürünü üretmektedir.

SAMAN

Saman diğer ısı yalıtım malzemelerinden farklı olarak hem duvar elemanı hem de yalıtım elemanı görevi görmektedir.

Üzerine tel çekilip sıvanarak kullanılabilir. %100 geri dönüştürülebilirdir. Isı yalıtımı açısından başarılıdır. Yapının hava almasını sağlar.

KOYUN YÜNÜ

Hiçbir şekilde doğaya zararı olmayan aksine doğada var olan koyun yünün işlenip bir araya getirilmesiyle oluşmuş %100 geri dönüştürülebilir ısı yalıtım malzemesidir.

Ancak koyun yünün dezavantajı mitelerin belli bir süre sonra yünü tüketmeleridir.

Sürdürülebilir Isı Yalıtım Malzemelerinin Avantajları

 • Geri dönüştürülebilmesi
 • Üretim aşamasında az enerji tüketmesi
 • Hammaddelerini elde ederken doğaya zarar vermemesi
 • Uygulama aşamasında insanların sağlığına zarar vermemesi
 • Kullanım aşamasında insanların sağlığına zarar vermemesi
Sonuç olarak yalıtımın amacı maliyeti ve çevreye verilen zararı düşürmek olsa da günümüzde yaygın olarak kullanılan malzemeler yalnızca maliyeti düşürüyor. Çevreye verilen zararı azaltmak için, çeşitli teşviklerle sürdürülebilir ürünlerin yaygınlaşması gerekmektedir. Aksi taktirde yapılan yalıtım yalnızca ekonomik boyutta kalacaktır.

mimarlık sayfamıza göz atın

KAYNAKLAR

Fotoğraflar

 • https://unsplash.com/ 

Yazılar

 • https://www.thespruce.com/thmb/1JBj1Efs2Uz4eGO5Df2hUEhbL20=/960×0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/file1-5bb3955646e0fb002611371f.jpg
 • https://www.corianquartz.com/
 • https://www.dekton.com/tr/tezgahlar/
 • http://sustainablehousingprojects.blogspot.com.tr
 • http://sustainabilityworkshop.autodesk.com/buildings/thermal-mass
 • http://inhabitat.com/lets-talk-about-insulation-baby/211790538_cbbb66994f_o/
 • http://www.cellulose.org
 • http://www.building.co.uk
 • Prof. Dr. Şükran Dilmaç – ISI YALITIM MALZEMELERİNİN KARŞILAŞTIRMASI
 • CELLULOSE INSULATIONS MANIFACTURERS ASOSSICATIONS – CELLULOSE – THERMAL/ACOUSTICAL INSULATION
 • XCO2 report, Insulation for Sustainability, published in February 2002.