Paylaş

Akustik Rapor ve Proje

Akustik Rapor ve Proje

Akustik Rapor ve Proje

Akustik Rapor ve Akustik Proje’nin amacı mekanlarda işitsel konforun sağlanmasıdır.

Bu noktada, CE’s tarafından hem mekanın akustik değerlerinin optimize edilmesi amacı ile hacim akustiği tasarımları, hem de mekanlar arası gürültünün kontrolü için gürültü denetimi çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Yüksek lisanslarını bu konu üzerine tamamlamış olan, D1-Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş Akustik Uzmanı ekibimizle projenizde yer almaktan mutluluk duyacağız.

Akustik Rapor Akustik Proje

Akustik Proje: Binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren, detay çizimlerini, anahtar paftalarını, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporlarını içeren projedir.

Akustik Rapor: Mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren rapordur.

Hacim Akustiği: Performans salonları ve çok amaçlı salonlar gibi mekanların optimum akustik konfora ulaşması için gerekli hesaplamaların yapılması ve mekandaki reverberasyon süresinin kontrol altına alınması adına yapılan çalışmadır.

Gürültü Denetimi:  Mahaller arasındaki gürültü geçişlerini kontrol altına almak amacıyla yapılan, detay çözümlerinin ve kapsamlı kesit önerilerinin yer aldığı çalışmadır.

Adımlar

1. Teklif iletilmesi ve onaylanması

2. Mimari Projenin tarafımızla paylaşılması

3. Çalışmanın teslimi ve ödemenin gerçekleşmesi


Detaylı bilgi için, ’10 Soruda Akustik Proje ve Akustik Rapor’ yazımıza göz atabilirsiniz.

Referanslarımızdan Bazıları,

En İyi Fiyat ve En Hızlı Teslim için bize ulaşın.

+90 212 263 1 001

Tarafımızla paylaşılan mimari proje ve ilgili dokümanlar, CES Mimarlık ve İnşaat A.Ş. tarafından gizlilik içerisinde korunmaktadır ve üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.